logo


Za preuzimanje poziva na dostavu ponude zainteresirani gospodarski subjekti moraju se prethodno registrirati.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli poziv na dostavu ponude bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Postupci: 41 - 50 od ukupno 51
Predmet nabave
Evidencijski broj nabave
Vrsta Datum objave Rok za dostavu ponude Akcije
Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra
JP 020-2/23
Roba 23. veljače 2023. 3. ožujka 2023. 13:00 Pregledaj
Adaptacija i uređenje učionica i STEM vrta osnovnih škola Grada Zadra
JP 030-3/23
Radovi 16. veljače 2023. 24. veljače 2023. 13:00 Pregledaj
Uklanjanje ruševina na razdoblje od dvije godine
JP 110-37/22
Radovi 21. prosinca 2022. 28. prosinca 2022. 11:00 Pregledaj
Adaptacija i uređenje učionica i STEM vrta osnovnih škola Grada Zadra
JP 030-76/22
Radovi 20. prosinca 2022. 29. prosinca 2022. 13:00 Pregledaj
Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda
JP 020-5/22
Roba 20. prosinca 2022. 28. prosinca 2022. 13:00 Pregledaj
Vanjska revizija projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru
JP 050-9/22
Usluga 25. studenoga 2022. 2. prosinca 2022. 13:00 Pregledaj
Usluga vanjske revizije_Zona Crno
JP 050-15/22
Usluga 28. listopada 2022. 4. studenoga 2022. 11:00 Pregledaj
Usluge čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra
JP 020-6/22
Usluga 25. listopada 2022. 2. studenoga 2022. 13:00 Pregledaj
Izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta za potrebe Komunalnog redarstva na razdoblje od dvije godine
JP 110-38/22
Radovi 12. listopada 2022. 21. listopada 2022. 13:00 Pregledaj
Rekonstrukcija križanja Ulice Andrije Hebranga i Ulice bana Josipa Jelačića
JP 060-68/22
Radovi 4. listopada 2022. 11. listopada 2022. 13:00 Pregledaj