logo


Za preuzimanje poziva na dostavu ponude zainteresirani gospodarski subjekti moraju se prethodno registrirati.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli poziv na dostavu ponude bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Postupci: 51 - 51 od ukupno 51
Predmet nabave
Evidencijski broj nabave
Vrsta Datum objave Rok za dostavu ponude Akcije
Rekonstrukcija sportskog igrališta u MO Bili Brig
JP 080-67/22
Radovi 28. rujna 2022. 10. listopada 2022. 13:00 Pregledaj