logo


Za preuzimanje poziva na dostavu ponude zainteresirani gospodarski subjekti moraju se prethodno registrirati.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli poziv na dostavu ponude bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.


Evidencijski broj:
JP 050-88/23
Procijenjena vrijednost:
25.500,00 (EUR)
Vrsta:
Usluga
Datum objave:
13. rujna 2023.
Rok za dostavu ponude:
19. rujna 2023. 11:00
Povratak na početnu stranicu