logo


Za preuzimanje poziva na dostavu ponude zainteresirani gospodarski subjekti moraju se prethodno registrirati.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli poziv na dostavu ponude bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Postupci: 21 - 30 od ukupno 39
Predmet nabave
Procijenjena vrijednost
Vrsta Datum objave Rok za dostavu ponude Akcije
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana
21.950,00 (EUR)
Usluga 20. lipnja 2023. 27. lipnja 2023. 11:00 Pregledaj
Nabava ovlaživača i odvlaživača za II Palače u Zadru
26.500,00 (EUR)
Roba 12. lipnja 2023. 19. lipnja 2023. 13:00 Pregledaj
Isporuka i ugradnja Akvaliftera (uređaj za spuštanje u more osoba s invaliditetom)
13.100,00 (EUR)
Roba 7. lipnja 2023. 15. lipnja 2023. 13:00 Pregledaj
Nabava montažne kućice u svrhu ribarnice za potrebe Tržnice Zadar (Maslina)
14.002,00 (EUR)
Roba 6. lipnja 2023. 19. lipnja 2023. 13:00 Pregledaj
Adaptacija učionice u OŠ Stanovi
13.311,21 (EUR)
Radovi 6. lipnja 2023. 16. lipnja 2023. 13:00 Pregledaj
Sanacijski radovi na ogradi streljane pri ŠRC Mocire
20.000,00 (EUR)
Radovi 2. lipnja 2023. 12. lipnja 2023. 13:00 Pregledaj
Isporuka i ugradnja Akvaliftera (uređaj za spuštanje u more osoba s invaliditetom)
13.100,00 (EUR)
Roba 25. svibnja 2023. 31. svibnja 2023. 13:00 Pregledaj
Uklanjanje ruševina na razdoblje od dvije godine
24.000,00 (EUR)
Radovi 25. svibnja 2023. 31. svibnja 2023. 13:00 Pregledaj
Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra
15.926,74 (EUR)
Roba 23. veljače 2023. 3. ožujka 2023. 13:00 Pregledaj
Adaptacija i uređenje učionica i STEM vrta osnovnih škola Grada Zadra
15.597,59 (EUR)
Radovi 16. veljače 2023. 24. veljače 2023. 13:00 Pregledaj