logo


Za preuzimanje poziva na dostavu ponude zainteresirani gospodarski subjekti moraju se prethodno registrirati.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli poziv na dostavu ponude bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Postupci: 11 - 20 od ukupno 49
Predmet nabave
Evidencijski broj nabave
Vrsta Datum objave Rok za dostavu ponude Akcije
Izrada geodetskih elaborata u svrhu evidentiranja nerazvrstvanih cesta
JP 060-105/23
Usluga 29. studenoga 2023. 7. prosinca 2023. 13:00 Pregledaj
Izrada Strateških procjena utjecaja na okoliš za Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) Grada Zadra i Plan razvoja Grada Zadra
JP 050-98/23
Usluga 24. studenoga 2023. 8. prosinca 2023. 13:00 Pregledaj
Usluga organizacije studijskog putovanja
JP 030-99/23
Usluga 26. listopada 2023. 6. studenoga 2023. 10:00 Pregledaj
Radovi na sanaciji crkve sv. Stošije na Puntamici
JP 050-94/23
Radovi 29. rujna 2023. 6. listopada 2023. 13:00 Pregledaj
Usluge organizacije putovanja u sklopu projekta W.O.W. u Molise, Italija
JP 080-91/23
Usluga 14. rujna 2023. 22. rujna 2023. 13:00 Pregledaj
Izrada projekta sanacije pročelja i krova Veslačkog doma u Zadru
JP 080-89/23
Usluga 14. rujna 2023. 22. rujna 2023. 13:00 Pregledaj
Usluge izrade informativne platforme za komunikaciju s građanima i informiranje javnosti o projektima Grada Zadra
JP 050-88/23
Usluga 13. rujna 2023. 19. rujna 2023. 11:00 Pregledaj
Održavanje gradskih bedema na razdoblje od dvije godine
JP 110-69/23
Radovi 5. rujna 2023. 12. rujna 2023. 13:00 Pregledaj
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju i rekonstrukciji pješačko - biciklističkih staza i zelenih površina na obali Petra Krešimira IV
JP 060-31/23
Usluga 5. rujna 2023. 12. rujna 2023. 13:00 Pregledaj
Društveni dom Ist - izgradnja cisterne za vodu
JP 090-85/23
Radovi 28. kolovoza 2023. 4. rujna 2023. 13:00 Pregledaj